Raport EBI nr 11/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 29.06.2022 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia 29 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 10/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 28.06.2022 Temat: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacjebieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI nr 9/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 23.06.2022 Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszom informacji poza walnym zgromadzeniemzgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 8/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 20.06.2022 Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniemzgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 7/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 13.06.2022 Temat: Powołanie i odwołanie osoby zarządzającej i nadzorującej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBi nr 6/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniazwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy,proj.uchw Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport ESPI nr 3/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy, projekty uchwał Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI nr 2/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI nr 5/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Informacja o rezygnacjach z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”