Zarząd spółki pod firmą Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), zwołuje na dzień 30 stycznia 2023 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na 29 czerwca 2022 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na 16 grudnia 2021 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;

2. Wybór przewodniczącego NWZ;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Zamknięcie obrad NWZ..

Do pobrania: