Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szakradnik

Zbigniew Szkaradnik jest doktorem nauk technicznych, absolwentem kierunku informatyka wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W okresie 1981 r. – 1991 r. asystent, a potem adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach.

Od 1992 r. wspólnik ASKOM sp. z o.o. z w Gliwicach działającej w branży automatyki przemysłowej, w której pracował jako programista oraz zarządzał zespołem programistów. W latach: 1996-2010 członek Rady Nadzorczej Liberty S.A. w Bytomiu.

W latach: 2002-2019 współzałożyciel i od 2002 r. do 2014 r. prezes zarządu 3S S.A. – znaczącego operatora sieci światłowodowych, zaś od 2010 r. do 2018 r. prezes zarządu 3S Data Center S.A., tj. operatora usług centrum przetwarzania danych w grupie telekomunikacyjnej 3S. Od grudnia 2021 r. na emeryturze. Dzieli swój czas na podróże po Europie oraz różnorodne zainteresowania (motoryzacja, muzyka, literatura, nurkowanie, etc.).

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Gnyszka

Maciej Gnyszka od 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu Spółki Akcyjnej Towarzystwa Biznesowe. Od tego czasu inwestuje w spółki prawa handlowego oraz zasiada w Radzie Nadzorczej w Etno Cafe S.A., Mercaton ASI Sp. z o.o., Cafeway Investors S.A., Grupa Moda S.A., Vela Poland S.A., GTF S.A., Sportowa Liga Biznesu S.A.

Maciej Gnyszka ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera architekta oraz tytuł licencjata socjologii na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii.

Maciej Gnyszka był wieloletnim stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz kilkukrotnie odebrał stypendia naukowe od Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów.

Jest absolwentem Seminarium Miracles of Capital prowadzonego przez dr. Jeh Shyan Wonga z Singapuru.

Maciej Gnyszka w ramach wymiany międzynarodowej studiował na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz na Fachhoschule München.

Członek Rady Nadzorczej

Sergiusz Frąckowiak

Sergiusz Frąckowiak jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od 2004 r. Posiada licencję
doradcy inwestycyjnego. Zdobył wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy dla funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, zwłaszcza w zakresie zarządzania aktywami, wyceny spółek, pozyskiwania finansowania akcyjnego oraz dłużnego.
Doświadczenie zawodowe:

Od 2021 Q Securities S.A. – ekspert w Zespole Modeli

2019-2020 MS TFI S.A. – Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

2016-2019 INC DM S.A. – Partner/Dyrektor Zarządzający

2014-2015 Dom Inwestycyjny Zenith – Partner

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Obcieszko

Arkadiusz Obcieszko jest związany jest z branżą usług finansowych oraz międzynarodowym rynkiem kapitałowym od 1998 r. Posiada licencję (KNF) brokera ubezpieczeniowego od 2011 r.  Ma wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy dla międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych, banku detalicznego oraz firm consultingowych w zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, capital advisory, private equity, tworzenia produktów finansowych, tworzenia procedur i procesów wewnętrznych głównie w aspekcie zarządzania dużymi strukturami sprzedażowymi, pozyskiwania finansowania typu „equity” oraz dłużnego dla przedsiębiorców.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2023 – Iron Sharp Capital LLC (UK) – Partner

Od 2020 – AML Trading Sp. z o.o., – Prokurent

Od 2020 – JMA Developement Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Członek Rady Nadzorczej

Marek Długajczyk

Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej 3S i Członek Zarządu 3S S.A., jednej z wiodących na rynku telekomunikacji, data center i infrastruktury. Zarządza finansami i odpowiada za controlling całej Grupy 3S.

Przez kilka lat był związany z Grupą Farmacol, pełniąc tam funkcję dyrektora finansowego i dyrektora inwestycyjnego.

Pracował też w Stalexport Autostrady S.A., gdzie odpowiadał za finanse. Przez 8 lat był również konsultantem jednej z czołowych firm doradczych, uczestnicząc w projektach m.in. z zakresu fuzji i przejęć.

Z wykształcenia doktor ekonomii, posiada również dyplom Mastere Specialise Banque et Ingenierie Financiere.

Odpoczywa podróżując z rodziną po świecie. Jeździ na snowboardzie, grywa w squasha, a latem pływa na żaglówkach.