Odpowiedz Prezesa Zarządu Triggo S.A. – Wojciech Apla na pytania Akcjonariusza dotyczące wydarzeń w Spółce.

Do pobrania:

List prezesa zarządu Triggo S.A. – Wojciecha Apla do Akcjonariuszy, Pracowników i Kontrahentów podsumowujący najnowsze wydarzenia w Spółce.

Do pobrania: