AkcjonariuszŁączna liczba akcjiUdział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów (%)
Rafał Budweil697 58621.41697 58621.41
Anna Apel592 86018.19592 86018.19
Zbigniew Szkaradnik 497 310 15.26497 31015.26
Wojciech Apel421 43012.93421 43012.93
Marek Otko 246 9007.58264 9007.58
Pozostali akcjonariusze (<5%)802 78424.63802 78424.63
RAZEM3 258 8701003 258 870100