AkcjonariuszŁączna liczba akcjiUdział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów (%)
Rafał Budweil70508646.8270508646.82
Anna Apel16883011.2116883011.21
Wojciech Apel16883011.2116883011.21
Pozostali akcjonariusze (<5%)46332430.7646332430.76
RAZEM15060701001506070100