Informacje podstawowe

Triggo S.A. została zaraejestrowana w KRS 16 listopada 2015 roku. Działalność Triggo S.A. jest skoncentrowana wokół unikatowego w skali światowej produktu jakim jest elektryczny miejski pojazd Triggo. Opatentowana przez Spółkę konstrukcja zapewnia szereg przewag w stosunku do istniejących dotąd na świecie rozwiązań i wpisuje się w potrzeby ewoluującego rynku współczesnej mobilności miejskiej. Kluczowym rozwiązaniem elektrycznego pojazdu Triggo jest zawieszenie o zmiennej geometrii. Pozwala ono na zmniejszanie całkowitej szerokości pojazdu podczas manewrowania z niewielkimi prędkościami, zapewniając jednocześnie bezpieczny poziom stabilności podczas szybszej jazdy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Triggo umożliwia sprawne poruszanie się w intensywnym ruchu miejskim oraz dostarcza łatwość parkowania – charakterystyki osiągane dotąd wyłącznie przez jednoślady. W przeciwieństwie do tych ostatnich zapewnia jednak bezpieczeństwo, komfort i praktyczność zarezerwowane dotąd wyłącznie dla samochodów.

Strategia rynkowa Spółki uwzględnia generowanie trzech głównych strumienie przychodów, pochodzących z szeregu rynków międzynarodowych. Konstrukcja Triggo zyskała ochronę patentową w krajach o całkowitej populacji blisko 4 mld mieszkańców. Zapewnia to Triggo S.A. wyłączność na komercjalizację swoich produktów w krajach zamieszkałych przez blisko połowę populacji ziemskiej, co może stwarzać wyjątkowo korzystne warunki dla dalszego rozwoju Spółki.

Głównymi odbiorcami produktów Spółki mają być operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów uwzględnionym w planie finansowym Triggo S.A. jest świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych komercyjnie metropoliach. Jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo S.A. może udzielać licencji na wdrażanie produkcyjne i sprzedaż swoich produktów – szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zagospodarowania rynkach. Przychody z opłat licencyjnych mają stanowić trzecie źródło przychodów Triggo S.A.

Kraj siedziby:Polska
Siedziba i adres emitenta:Wydmowa 4, 05-092 Łomianki
Dane teleadresowe:
Telefon:+48 512 076 190
Adres głównej strony internetowej:www.triggo.city
Adres poczty elektronicznej:triggo@triggo.city
Regon:362994827
Forma prawna:spółka akcyjna
Firma:Triggo Spółka Akcyjna
NIP:954 276 00 54
KRS:0000586444
Właściwy Sąd Rejestrowy:XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy
(wypłacony w całości):
525.000 zł