Termin realizacji: 2018-04-01 - 2019-03-31

Projekt „TRIGGO – POLSKA GLOBALNA INNOWACJA W MIEJSKIEJ ELEKTROMOBILNOŚCI”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Poddziałanie 2.4.1: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Nr Naboru: POIR.02.04.01. Rodzaj projektu: Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 85 000 PLN

Termin realizacji: 2020-01-01 - 2022-12-31

Projekt „SYSTEM AUTOMATYZACJI, WSPARCIA KIEROWCY, PARKOWANIA, PRZEBAZOWANIA ORAZ STACJI DYSTRYBUCJI POJAZDÓW TRIGGO EKSPLOATOWANYCH W RAMACH SIECI USŁUG WSPÓŁDZIELENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Umowa nr MAZOWSZE/0117/19-00 z dnia 25.11.2019 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 445 269,62 PLN

Dofinansowanie 6 357 666,57 PLN

Okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2022

Rezultat projektu dotyczy opracowania systemu automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo  (innowacja produktowa). Rezultat projektu zostanie wykorzystany w systemach carsharing. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny produkt, który połączy innowacyjność pojazdu Triggo z systemami autonomicznymi.

Termin realizacji: 2017-09-01 - 2020-08-31

Projekt ”CYFROWY SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU I STEROWANIA PODZESPOŁÓW POJAZDÓW KATEGORII “L” PRZEZNACZONYCH DO EKSPLOATACJI W PLATFORMACH USŁUG AUTOMATYCZNEGO WYNAJMU “CAR-SHARING”.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0319/16 z dnia 06.10.2017 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 250 298,41PLN, w tym Triggo S.A. 4 383 059,08 PLN

Dofinansowanie 4 306 984,27 PLN, w tym Triggo S.A. 2 829 307,46 PLN

Okres realizacji 01.09.2017 – 31.08.2020

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zadań badawczych i badań rozwojowych w celu stworzenia systemu przystosowującego pojazdy kategorii “L7” do specyficznych wymagań platform car-sharing – RVMCS. W tym celu przeprowadzimy szereg zadań, których rezultatem będzie gotowy do produkcji system przystosowujący pojazdy kategorii “L7” do wymagań platform car-sharing i zwiększający konkurencyjność platformy względem innych operatorów, nie korzystających z systemu. Prace badawcze będą odbywały się w dwóch obszarach: stałe zdalne monitorowanie pojazdu oraz zdalne sterowanie podzespołami pojazdu. Funkcjonalność zapewniona przez rezultaty projektu, poprzez wykorzystanie koncepcji IoT umożliwi nowe, niespotykane w innych platformach carsharing wykorzystanie pojazdów. Przykładowo, na podstawie stanu pojazdu i parametrów elementów pojazdu (takich jak aktualny stan naładowania baterii lub temperatura we wnętrzu pojazdu) system zarzadzania platformą będzie wybierał optymalny na daną chwilę pojazd do wydania użytkownikowi. Dzięki zdalnemu sterowaniu elementami pojazdu dostęp do pojazdu będzie się odbywał zdalnie, bez potrzeby używania innych zabezpieczeń pojazdu. Jako pojazd badawczy wykorzystany zostanie “Triggo”, elektryczny pojazd kategorii “L7e”. Triggo jest pojazdem zbudowanym na podstawie opatentowanej koncepcji zmiennej geometrii podwozia. Dzięki wykorzystaniu tej koncepcji, Triggo podczas poruszania się z prędkością do 25 km/h ma szerokość 95 cm. Umożliwia to zwiększoną mobilność i redukcję czasu spędzonego w trakcie podróży na terenie ośrodków miejskich. Natomiast w odróżnieniu od motocykli, Triggo jest pojazdem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi i posiadając homologację “L7e” nie wymagającym używania kasku i odzieży ochronnej. Łącząc zalety zarówno motocykli jak i samochodów Triggo wydaje się idealnym pojazdem do zastosowania w platformach car-sharing w aglomeracjach miejskich i dobrą platformą do badań wymaganych w niniejszym projekcie.

Termin realizacji: 2017-09-01 - 2021-06-30

Projekt “ZABUDOWA SPECJALNA NADWOZIA O PODWYŻSZONEJ TRWAŁOŚCI NA POTRZEBY WARIANTU POJAZDU KATEGORII “L” O PODWYŻSZONEJ MOBILNOŚCI “TRIGGO”, PRZEZNACZONEGO DO EKSPLOATACJI W SIECIACH WYNAJMU AUTOMATYCZNEGO “CARSHARING” I TECHNOLOGIA SERYJNEJ PRODUKCJI JEJ ELEMENTÓW NA BAZIE INNOWACYJNYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH A.S. SET.” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa nr POIR.01.02.00-00-0285/16-00 z dnia 06.10.2017 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12 865 664,04 PLN, w tym Triggo S.A. 6 857 349,00 PLN

Dofinansowanie 8 150 315,98 PLN, w tym Triggo S.A. 4 244 911,20 PLN

Okres realizacji 01.09.2017 – 30.06.2021

Celem projektu jest  przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych niezbędnych do opracowania zabudowy specjalnej mikrosamochodu “Triggo” kategorii “L”dedykowanej do eksploatacji w systemach “carsharing” oraz technologii jej seryjnego wytwarzania.  Firma Triggo S.A. jest właścicielem praw do konstrukcji innowacyjnego, miejskiego pojazdu gwarantującego skuteczne połączenie bezpieczeństwa użytkowników z wysoką mobilnością i efektywnością przestrzenną.

Termin realizacji: 2016-04-01 - 2021-09-30

Projekt „TRIGGO – MIEJSKI ŚRODEK TRANSPORTU O WYSOKIEJ MOBILNOŚCI I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM”

Okres realizacji 01.04.2016 – 30.09.2021.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Umowa nr POIR.01.01.01-00-1843/15-00 z dnia 15.07.2016 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 924 985,00 PLN

Dofinansowanie 4 279 136,15 PLN

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania a następnie wdrożenia do produkcji dwuosobowego, elektrycznego pojazdu miejskiego, który dzięki swej innowacyjnej i nowej w skali świata konstrukcji, po raz pierwszy efektywnie łączy zalety jednośladu w zakresie mobilności i ekonomii użytkowania z zaletami samochodu osobowego w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz komfortu użytkowania.