Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Raporty kwartalne
Raport za IV kwartał 2023 r.12 lutego 2024
Raport za I kwartał 2024 r.13 maja 2024
Raport za II kwartał 2024 r.12 sierpnia 2024
Raport za III kwartał 2024 r.12 listopada 2024
Raport roczny
Raport roczny za 2023 r.27 maja 2024