Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne
Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r.12 maja 2023
Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2022 r.11 sierpnia 2023
Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r.14 listopada 2023
Jednostkowe i skonsolidowane raporty roczne
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.20 marca 2023