Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Raporty kwartalne
Raport za I kwartał 2022 r.15 maja 2023
Raport za II kwartał 2022 r.11 sierpnia 2023
Raport za III kwartał 2022 r.14 listopada 2023
Jednostkowe i skonsolidowane raporty roczne
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.20 marca 2023