Triggo S.A. – 15.04.2024

Temat:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 15.04.2024

Temat:

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Podstawa prawna:

§4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.04.2024

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.04.2024

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.04.2024

Temat:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 13.03.2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 12.03.2024

Temat:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania: