Triggo S.A. – 26.06.2023

Temat:

Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Triggo S.A. – 12.06.2023

Temat:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.06.2023

Temat:

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Nałożenie środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Do pobrania: