Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.

Do pobrania:

Zarząd spółki pod firmą Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), zwołuje na dzień 30 stycznia 2023 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.