RAPORT EBI NR 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.03.2023

Temat:

Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu