RAPORT EBI NR 12/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 20.03.2023

Temat:

Raport roczny Triggo S.A. za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”