RAPORT ESPI NR 10/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 17.03.2023

Temat:

informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko związane