RAPORT EBI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO