Raport Ebi nr 7/2021 – bieżący

Triggo S.A. Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 6/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 19.11.2021 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 5/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021 Temat:Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Podstawa prawna:§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..

Raport EBI nr 4/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021 Temat:Przekazanie raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 3/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.11.2021 Temat: Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport ESPI nr 3/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 04.11.2021 Temat: Zawarcie umowy o rejestrację akcji Triggo S.A. w depozycie papierów wartościowych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

RAPORT EBI NR 2/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.10.2021 Temat: Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT EBI NR 1/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.10.2021 Temat: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym