RAPORT ESPI NR 6/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.02.2023

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji