Raport ESPI nr 9/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 8/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 7/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 6/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI nr 15/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych naNewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBI nr 14/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia 1 lipca 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport ESPI nr 5/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia z 1 lipca 2022 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie – WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI nr 4/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI nr 13/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych naNewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO