RAPORT EBI NR 11/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.04.2024 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 10/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.04.2024 Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI NR 4/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT EBI NR 9/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 8/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024 Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT ESPI NR 3/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.03.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT EBI NR 7/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.03.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 6 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.03.2024 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI NR 2/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.02.2024 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT EBI NR 5/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.02.2024 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.