RAPORT ESPI NR 5/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.01.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT EBI NR 4/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.01.2023 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 3/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 18.01.2023 Temat: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT ESPI NR 4/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.01.2023 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT ESPI NR 3/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 10.01.2023 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT EBI NR 2/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.01.2023 Temat: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT ESPI NR 2/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.01.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

RAPORT EBI NR 1/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.01.2023 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT ESPI NR 16/2022 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.12.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.