RAPORT ESPI NR 12/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.06.2023 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT EBI NR 22/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.06.2023 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 21/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 02.06.2023 Temat: Nałożenie środka dyscyplinującego Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

RAPORT EBI NR 18/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.05.2023 Temat: Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. – odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 17/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 10.05.2023 Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.05.2023 Temat: Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

RAPORT EBI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.04.2023 Temat: Powołanie osoby zarządzającej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.03.2023 Temat: Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu