RAPORT ESPI NR 17/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 24.10.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 15/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 16.10.2023 Temat: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RAPORT EBI NR 29/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.09.2023 Temat: Otrzymanie pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 27/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.08.2023 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.07.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT EBI NR 26/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.06.2023 Temat: Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 25/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 26.06.2023 Temat: Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 24/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.06.2023 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.06.2023 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania