RAPORT EBI NR 5/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.02.2024 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 4/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.02.2024 Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI NR 1/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.01.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT EBI NR 2/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.01.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 1/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.01.2024 Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 33/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.12.2023 Temat: Zmiany w organach Spółki Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 32/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.11.2023 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 31/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.11.2023 Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT ESPI NR 19 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 18/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.