RAPORT EBI NR 18/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.05.2023

Temat:

Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. – odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.