RAPORT EBI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.05.2023

Temat:

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.