RAPORT ESPI NR 11/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.