RAPORT EBI NR 21/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Nałożenie środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”