RAPORT ESPI NR 10/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 17.03.2023 Temat: informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko związane

RAPORT ESPI NR 9/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 22.02.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 lutego 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT ESPI NR 8/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.02.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 7/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.02.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 6/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.02.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 5/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.01.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT ESPI NR 4/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.01.2023 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT ESPI NR 3/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 10.01.2023 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT ESPI NR 2/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.01.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.