RAPORT ESPI NR 1/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.01.2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania