RAPORT EBI NR 2/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.01.2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.