RAPORT EBI NR 1/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.01.2024

Temat:

Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.