RAPORT ESPI NR 3/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.03.2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania