RAPORT EBI NR 7/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.03.2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.