RAPORT EBI NR 8/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024

Temat:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”