RAPORT ESPI NR 4/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %