RAPORT EBI NR 10/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.04.2024

Temat:

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Podstawa prawna:

§4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.