RAPORT EBI NR 11/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.04.2024

Temat:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.