RAPORT ESPI NR 4/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.04.2024 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT ESPI NR 3/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 13.03.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT ESPI NR 2/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.02.2024 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT ESPI NR 1/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 29.01.2024 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2024 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT ESPI NR 19 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 18/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT ESPI NR 17/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 24.10.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 15/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 16.10.2023 Temat: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RAPORT ESPI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.07.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %