RAPORT ESPI NR 19 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 18/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

RAPORT ESPI NR 17/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.11.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 24.10.2023 Temat: Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI NR 15/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 16.10.2023 Temat: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RAPORT ESPI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.07.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

RAPORT ESPI 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.06.2023 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT ESPI NR 12/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.06.2023 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania

RAPORT ESPI NR 10/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 17.03.2023 Temat: informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko związane