Raport ESPI nr 9/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 8/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 7/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 6/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 11.07.2022 Temat: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI nr 5/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia z 1 lipca 2022 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie – WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI nr 4/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI nr 3/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy, projekty uchwał Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI nr 2/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI nr 7/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 17.12.2021 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji