RAPORT ESPI NR 5/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.07.2024

Temat:

Otrzymanie z NCBR wezwania do zapłaty środków uznanych za wydatki niekwalifikowane.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne