Raport ESPI nr 4/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %