Raport ESPI nr 3/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy, projekty uchwał

Podstawa prawna:

Inne uregulowania