Raport ESPI nr 2/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji