Raport ESPI nr 5/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie – WZA lista powyżej 5 %