RAPORT ESPI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.07.2023

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %