RAPORT EBI NR 26/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.06.2023

Temat:

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.