RAPORT EBI NR 25/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 26.06.2023

Temat:

Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.