RAPORT EBI NR 27/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.08.2023

Temat:

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.