RAPORT EBI NR 28/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.08.2023

Temat:

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.