RAPORT EBI NR 29/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.09.2023

Temat:

Otrzymanie pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.