Raport EBI nr 9/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO