Raport EBI nr 8/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO