Raport EBI nr 10/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO