Raport EBI nr 11/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 18.12.2021

Temat:

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO